Tháng 9: Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm nhẹ, ước đạt 37,6 tỷ USD

  29/09/2017

Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 19 tỷ USD, giảm 3,9% và tổng trị giá NK ước đạt 18,6 tỷ USD, tăng 2,3%.

Ước tính, 9 tháng/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá dự kiến đạt 308,51 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ 2016. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 154,03 tỷ USD, tăng 19,8% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 154,48 tỷ USD, tăng 23,1%.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 9/2017 ước tính thặng dư 400 triệu USD, giảm mức nhập siêu đến hết tháng 9/2017 xuống còn 442 triệu USD, bằng 0,3% tổng kim ngạch XK.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

Điện thoại các loại & linh kiện: Ước tính tháng 9/2017 trị giá đạt 4,3 tỷ USD, tăng 4,2% so với tháng trước. Ước tính hết tháng 9/2017, trị giá đạt 30,99 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ 2016.

Hàng dệt may: Ước tính trong tháng 9/2017, trị giá đạt 2,4 tỷ USD, giảm 10,3% so với tháng trước; ước tính 9 tháng/2017 trị giá đạt 19,26 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ 2016

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Ước tính tháng 9/2017 trị giá đạt 2,4 tỷ USD, giảm 1% so với tháng trước; ước tính trị giá 9 tháng/2017 đạt 18,46  tỷ USD, tăng 40,8% so với cùng kỳ 2016.

- Hàng giày dép: Ước tính trị giá tháng 9/2017 đạt 1 tỷ USD, giảm 21,1% so với tháng trước; ước tính trong 9 tháng/2017, trị giá đạt 10,6 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ 2016.

- Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng:Ước tính trị giá tháng 9/2017 đạt 1,1 tỷ USD, giảm 11,4% so với tháng trước; ước tính 9 tháng/2017, trị giá đạt 9,33 tỷ USD, tăng 30,1% so với cùng kỳ 2016.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: Ước tính trị giá tháng 9/2017 đạt 620 triệu USD, giảm 5,6% so với tháng trước; ước tính trị giá 9 tháng/2017 đạt 5,53 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ 2016.

- Hàng thủy sản: Ước tính trị giá tháng 9/2017 đạt 750 triệu USD, giảm 10,8% so với tháng trước; ước tính 9 tháng/2017, trị giá đạt 5,96 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ 2016.

- Phương tiện vận tải và phụ tùng: Ước tính tháng 9/2017, trị giá đạt 520 triệu USD, giảm 9,1% so với tháng trước; ước tính 9 tháng/2017, trị giá đạt  5,1 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ 2016.

- Cà phê: ước tính trị giá tháng 9/2017, đạt 210 triệu USD, giảm 5,5% so với tháng trước; ước tính trị giá  9 tháng/2017 đạt 2,55 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ 2016.

- Dầu thô: Ước tính trị giá tháng 9/2017 đạt 290 triệu USD, tăng 19,8% so với tháng trước; ước tính trị giá 9 tháng/2017 đạt 2,27 tỷ USD, tăng 33,4%  so với cùng kỳ 2016.

Bình luận

Tin tức mới

Fanpage